Płyta podmurówka:

Wysokość:   25  cm

Długość:           2  m

Płyta gładka podmurówka:

Wysokość:   20  cm

Długość:           2  m

Płyta piaskowiec podmurówka:

Wysokość:   25  cm

Długość:       2,5  m

37

Słupek graniczny:
Wysokość:   40 cm

Płyta ażurowa:
Wysokość:        8 cm
Długość:         60 cm
Szerokość:    40 cm

Płyta chodnikowa - stopy:
Długość:        50 cm
Szerokość:    30 cm

Doniczka betonowa:
Wysokość:   14 cm
Długość:        50 cm

Płyta chodnikowa:
Wysokość:   50 cm
Długość:        50 cm

Łącznik prosty:

Wysokość:   20   cm

Wysokość:   25   cm

Wysokość:   30   cm

Łącznik narożny:

Wysokość:   20   cm

Wysokość:   25   cm

Wysokość:   30   cm

Łącznik pod siatkę:

Wysokość:   25   cm

Wysokość:   30   cm

Łącznik narożny pod siatkę:

Wysokość:   25   cm

Wysokość:   30   cm

28

29

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

Wąsosz 50, 42-274 Konopiska
Tel: 511 666 546, 34 333 63 03

Wysokość:   20  cm

Długość:       2,5  m

Płyta cegiełka podmurówka:

Wysokość:   25  cm

Długość:           2  m

Wysokość:   25  cm

Długość:       2,5  m

Wysokość:  30  cm

Długość:       2,5  m

kontakt@ogro-bet.pl

Okno garażowe:

Wysokość:   50  cm

Długość:           2  m

41

kontakt@ogro-bet.pl

511 666 546